Ontwerpend en ondernemend leren bij SCOOL lab Lentiz

Ontwerpend en ondernemend leren bij SCOOL lab

Dit schooljaar zijn we binnen SCOOL gestart met SCOOL lab. Bij SCOOL lab ligt de nadruk op ontwerpend en ondernemend leren, twee belangrijke pijlers van SCOOL. SCOOL lab is ontworpen voor de niveau 3 docenten-in-opleiding van de Hogeschool Rotterdam en voor de wo-studenten van de universitaire partners, TU Delft en ICLON Leiden.

Start op 23 februari
De aftrap was op 23 februari. De docenten-in-opleiding werden uitgenodigd om in groepsverband te starten met een zelf gekozen project van één van de Lentiz-locaties waar het werkplekleren plaatsvindt. Doel was om creatieve oplossingen aan te dragen waarbij vooral ook het leerproces van de docenten -in-opleiding centraal stond. Gedurende 6 weken kon hier (in teamverband) aan worden gewerkt.

Reflectie en presenteren van resultaten
Op 6 april was de afsluitende bijeenkomst. De docenten-in-opleiding presenteerden hun resultaten, waarna met de schoolopleiders werd gereflecteerd over hun leerproces.

We hebben terug gekregen dat SCOOL lab als zeer inspirerend werd ervaren voor alle betrokkenen van SCOOL. De docenten-in-opleiding vertelden dat ze het waardevol vonden om vakoverstijgend te kunnen samen werken en hebben op deze manier hun ontwerpende en ondernemende vaardigheden kunnen ontwikkelen/ versterken.

Terug naar het nieuwsoverzicht