Over SCOOL

Samen, contextrijk, ontwerpend en ondernemend leren

SCOOL opleidingsschool biedt aankomende docenten intensieve begeleiding én alle ruimte om in de onderwijspraktijk ervaring op te doen. Docenten-in-opleiding kunnen op deze manier in een dynamische en eigentijdse onderwijsomgeving hun lesbevoegdheid halen. Onze visie leggen we graag uit aan de hand van de vijf letters van SCOOL.

Samen

SCOOL is opgezet door vier onderwijspartners, die gezamenlijk invulling geven aan het werkplek-leren. Docenten-in-opleiding leren samen met én van elkaar. Ook de begeleiders in onze scholen en de collegadocenten leren van de interactie met de docenten-in-opleiding.

Contextrijk

De veertien schoollocaties waar docenten-in-opleiding hun opleiding kunnen volgen, zijn allemaal uniek. Zowel de onderwijsvorm, de doelgroepen en de onderwijskundige insteek verschillen. Daardoor is lesgeven op iedere schoollocatie anders. Docenten-in-opleiding kunnen zo brede ervaring opdoen. En een goed beeld krijgen in welke onderwijsvorm en context zij het beste passen.

Ontwerpend en Ondernemend Leren

Inspelen op veranderingen in de maatschappij zien wij als essentieel voor toekomstgericht onderwijs. Daarom leren we docenten-in-opleiding om zelf lesmaterialen, toetsen en leerprocessen te ontwerpen, uit te proberen en bij te stellen. Een ondernemende houding is daarbij onmisbaar.

Docent-in-opleiding worden?

 • Wat houdt leren op de werkplek in?

  Een belangrijk onderdeel van de opleiding is ‘vlieguren maken’: lessen voorbereiden, geven, evalueren en bijstellen. Maar het leraarschap omvat meer.  Docenten-in-opleiding zien wij als collega’s die we alle kneepjes van het docentschap willen bijbrengen. Deelnemen aan overleggen, ouderavonden, pleinwacht of sportdagen, mentorschap en onderwijskundige projecten horen er dus gewoon bij.

  En we verwachten ook nog ondernemerschap van de studenten. Tijdens werkplaatsmiddagen werken docenten-in-opleiding vanaf niveau 3 en masterstudenten aan vernieuwingen en verbeteringen in het onderwijs en scherpen zij hun vaardigheden aan m.b.t. ontwerpend en ondernemend leren – de twee O’s van SCOOL.

 • Hoe ziet de begeleiding eruit?

  De werkplekbegeleider bespreekt wekelijks met je hoe het gaat met het lesgeven en met het verdere functioneren op school. Samen reflecteren we op didactische en pedagogische aspecten en we denken na over de vraag ‘wat heeft deze leerling of groep nodig?’ of ‘hoe vertaalt dat zich in mijn lesontwerp?’

  Maandelijks spreek je met de schoolopleider en heb je intervisie met de leergroep op jouw locatie. De schoolopleider voert – samen met de werkplekbegeleider – het eerste driehoeksgesprek over de leerdoelen. Ook bezoekt de schoolopleider met regelmaat de lessen.

  De instituutsopleider neemt de driehoeksgesprekken later over, en de schoolopleider of werkplekbegeleider neemt daaraan dan deel.

  Instituuts- en schoolopleider voeren uiteindelijk samen het CGI-gesprek met de docent-in-opleiding.

 • Hoe word je docent-in-opleiding bij ons?

  Via het stagebureau van jouw lerarenopleiding word je geplaatst bij SCOOL opleidingsschool – en dus bij de scholen van Lentiz. Dit gebeurt op basis van postcode; we proberen studenten zoveel mogelijk te plaatsen bij een onderwijsorganisatie in de eigen buurt. Studeer je meerdere jaren bij SCOOL opleidingsschool, dan word je bij de overgang van een studiejaar op een andere locatie geplaatst en kom je dus in aanraking met een andere context.

 • Ik studeer parttime en word niet automatisch geplaatst. Bij wie kan ik solliciteren?

  We komen graag in gesprek met zij-instromers en flex-studenten die bij een van de partners studeren. We bespreken je ambities en wensen, en bekijken vervolgens welke schoollocatie ruimte heeft om jouw werkervaring op te laten doen. Neem contact op met één van de schoolopleiders die in de SCOOL infogids staan of stuur een open sollicitatie naar de projectleider: Marrit van Sprundel.

 • Ik studeer niet bij een van de partners. Kan ik toch bij SCOOL opleidingsschool terecht?

  SCOOL opleidingsschool staat altijd open voor nieuwsgierige en ondernemende studenten die zich willen inzetten voor het onderwijs van de toekomst.

  Neem contact op met één van de schoolopleiders die in de SCOOL infogids staan of stuur een open sollicitatie naar de projectleider Marrit van Sprundel.

  Wij kijken graag of er mogelijkheden zijn voor jou.