Wij leiden docenten van de toekomst op

We leven in een snel veranderende tijd, de maatschappij is in beweging. Het onderwijs heeft de taak jonge mensen hierop voor te bereiden. Ze moeten vaardigheden ontwikkelen om hun eigen toekomst vorm te geven en ondernemend zijn. Docenten spelen hierbij een cruciale rol. Vanuit de ambitie om vakbekwame docenten op te leiden, hebben vier onderwijspartners zich verenigd binnen SCOOL opleidingsschool.

Visie SCOOL opleidingschool

Samen, Contextrijk, Ontwerpend en Ondernemend Leren

SCOOL opleidingsschool en haar onderwijspartners leiden toekomstgerichte docenten op met oog voor de samenleving van nu en in de toekomst.

Kijk ook bij Over SCOOL

Toekomstgerichte, veelzijdige docenten gaan verder dan kennisoverdracht en geven op ondernemende en ontwerpende manier vorm aan hun beroep. Ze hebben oog voor de wereld, moeten kunnen (samen)werken met bedrijven en instellingen en zijn in staat zelfstandig innovatieve lesstof te ontwikkelen die aansluit op de wensen van de samenleving.

Onze visie

Onze visie  – Samen, Contextrijk, Ontwerpend en Ondernemend Leren – sluit naadloos aan op het huidige beroepsbeeld voor leraren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. We kiezen daarbij voor gelijkwaardigheid, gedeeld eigenaarschap en het ‘samen leren van elkaar’. Onze visie vatten we samen in drie kernthema’s.

SCOOL is opleidingschool in ontwikkeling

In het schooljaar 2020-2021 is SCOOL opleidingsschool gestart als aspirant-opleidingsschool. Voor aspirant-opleidingsscholen is subsidie beschikbaar gesteld om zich te kunnen ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool. Een aspirant-opleidingsschool krijgt vier schooljaren om zich te ontwikkelen. In het vierde jaar vindt een intercollegiale toetsing plaats. Na een positieve beoordeling wordt de aspirant-opleidingsschool benoemd tot opleidingsschool.

Meer informatie?

Geen enkele ervaring is voor niets. Je leert van alle praktijkmomenten, de goede en de minder goede.