Leren op de werkplek

Werkplekleren (stagelopen) biedt studenten die docent willen worden, de mogelijkheid om werkervaring in het onderwijs op te doen. Dat is fijn, want het is in het begin niet altijd eenvoudig om de theorie uit de opleiding in de praktijk toe te passen. Wij vinden het belangrijk, dat de eerste ervaring in de klas naar meer smaakt. Daarom steken wij veel energie in de begeleiding van onze docenten-in-opleiding. Graag leggen we uit wat je van een stage bij SCOOL opleidingsschool kunt verwachten en welke begeleiding je krijgt.

Werkplekleren & begeleiding

Wat houdt werkplekleren in?

Werkplek-leren bestaat uit verschillende onderdelen. Je kijkt mee tijdens de lessen van je werkplekbegeleider. Maar je staat ook zelf voor de klas om de door jou voorbereide lessen te geven. Daarnaast krijg je de ruimte om opdrachten uit te voeren, die je vanuit de lerarenopleiding hebt gekregen.

Eigen leerroute bepalen

We vinden het van belang dat je je eigen leerroute bepaalt. Daar helpen we je graag bij. We zorgen voor een goede begeleiding en organiseren verschillende groepsbijeenkomsten, zoals werkplaatsmiddagen, transfer- en intervisiebijeenkomsten.

Transferbijeenkomsten organiseren we voor niveau 1 en 2 studenten van de Hogeschool Rotterdam en voor de wo-studenten uit Delft en Leiden. Doel van de bijeenkomsten is de docent-in-opleiding te helpen de transfer te maken tussen theorie en praktijk. De bijeenkomsten worden per niveau circa zes keer per jaar, op wisselende locaties, georganiseerd. Naast het pedagogisch, didactisch en professioneel handelen komen ook kernthema’s als ‘ontwerpend en ondernemend leren’ aan bod. Docenten-in-opleiding volgen workshops die verdieping bieden op de theorie of werken in groepjes aan opdrachten. Ook is er tijdens transferbijeenkomsten aandacht voor de schoollocatie waar de bijeenkomst plaatsvindt. De directie vertelt over de onderwijskundige principes, de doelgroep, de context en de samenwerking met (maatschappelijke) organisaties of bedrijven.

Werkplaatsmiddagen richten zich op niveau 3 en wo-studenten, en ook docenten-in-opleiding van niveau 4 zijn welkom om aan te sluiten. Tijdens zes werkplaatsmiddagen werken docenten-in-opleiding in verschillende groepen aan een opdracht. Bij de aftrap en de afsluitende presentatie komen alle docenten-in-opleiding bijelkaar. De overige werkplaatsmiddagen worden per werkplaatsgroep in overleg met een begeleider (en eventueel opdrachtgever) gepland. Ook tijdens de werkplaatsmiddagen staan de kernthema’s ‘ontwerpend leren’ en ‘ondernemend leren’ centraal en hebben docenten-in-opleiding de vrijheid om hun eigen visie op het onderwijs van de toekomst te ontwikkelen en te presenteren.

Intervisiebijeenkomsten worden minimaal één keer per maand georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten leer je om te reflecteren op je professionele en persoonlijke ontwikkeling. In aanwezigheid van een schoolopleider of werkplekbegeleider bespreek je samen met studenten van hetzelfde niveau vraagstukken als: ‘hoe werk je samen?’ En: ‘hoe ga je om met lastige situaties in èn buiten de klas?’

Leerlingen kunnen je zo met kleine woorden verrassen. Dat stimuleert me enorm.

Goede begeleiding vinden wij belangrijk

Docenten-in-opleiding worden door verschillende mensen op verschillende momenten begeleid. Iedere begeleider heeft een eigen rol en focus. Er zijn drie rollen: de werkplekbegeleider (ook wel vakcoach genoemd), de schoolopleider en de instituutopleider.

De schoolopleider, de instituutopleider en de student voeren op regelmatige basis samen zogenaamde driehoeksgesprekken. Dit zijn gesprekken waarbij de leerroute van de docent-in-opleiding centraal staat. De docent-in-opleiding brengt eigen gesprekspunten in en leert daardoor de eigen opleiding te ontwerpen en zich ondernemend op te stellen. Zo wordt de student eigenaar van zijn eigen leertraject.

De werkplekbegeleider is het directe aanspreekpunt voor alles in en rondom de school en maakt de docent-in-opleiding wegwijs in de school en het team. De werkplekbegeleider coacht de docent-in-opleiding in didactisch en pedagogisch opzicht en de DIO loopt met zijn lessen mee.

De schoolopleider organiseert het opleidingstraject op de locatie en stemt de voortgang af met het management van de schoollocatie en de instituutopleider. De schoolopleider biedt ook buiten de geplande gesprekken begeleiding indien nodig. Samen met de werkplekbegeleider volgt de schoolopleider de ontwikkelingen van de docent-in-opleiding en geeft input voor de beoordeling.

De instituutopleider werkt vanuit de lerarenopleiding en houdt contact met de werkplekbegeleider en de schoolopleider over de voortgang van de docent-in-opleiding, komt op lesbezoek en beoordeelt of het portfolio van de DIO aan de eisen voldoet.

Welke vaardigheden leer je?

  • Lessen en toetsen ontwerpen die aansluiten bij de capaciteiten van de leerlingen
  • Lesgeven - plenair, en groepjes begeleiden
  • Contact hebben met ouders, oudergesprekken voeren
  • Je eigen kwaliteiten als docent ontdekken
  • Nieuwe mogelijkheden ontdekken, bijvoorbeeld samen te werken met bedrijven uit de omgeving
  • Je te ontwikkelen tot een bekwaam docent

Contextrijke leeromgeving biedt meerwaarde

Elke school functioneert binnen een eigen context. Het biedt meerwaarde om zicht te krijgen op de context van je leerwerkplek. We stimuleren docenten-in-opleiding om te onderzoeken welke ontwikkelingen er op de schoollocatie zijn en om zelf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Door middel van een carrouseltraject – stagelopen op wisselende locaties – en de transferdagen krijg je de mogelijkheid verschillende schoolcontexten te onderzoeken en te ervaren. We proberen de leerwerkplekken van docenten-in-opleiding zoveel mogelijk te laten aansluiten op hun interesse, zodat zij uiteindelijk een beargumenteerde keuze voor een bepaalde onderwijscontext kunnen maken.

Docenten-in-opleiding komen samen met elkaar én met vakgenoten

Op iedere locatie leren en werken meerdere docenten-in-opleiding: voltijders, deeltijders, flexwerkers, zij-instromers, en minor- en masterstudenten. Uit eenzelfde leerjaar en van dezelfde lerarenopleiding of juist niet. Elke woensdagmiddag biedt de schoollocatie studenten de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Om ervaringen uit te wisselen, te oefenen, praktijkopdrachten uit te werken en feedback te geven of te ontvangen. En er is altijd een begeleider vanuit de school beschikbaar voor overleg. Samen leren en van elkaar leren vinden we heel waardevol.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat docenten-in-opleiding zich een volwaardig lid voelen van de teams en vakgroepen waarvan zij tijdens het werkplekleren deel uit maken. De verbinding met collega-teamleden is van belang om goed opgeleid te kunnen worden. Docenten-in-opleiding worden daarom uitgenodigd voor vergaderingen en oudergesprekken en hebben toegang hebben tot de online SharePointomgeving.

In de infogids van SCOOL opleidingsschool kun je meer lezen over de opzet van het werkplekleren en in de studiehandleiding van jouw lerarenopleiding vind je meer informatie over de opzet en beoordeling van jouw opleiding. Of kijk bij Partners voor meer informatie.