Privacy

SCOOL opleidingsschool analyseert bezoekersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

SCOOL opleidingsschool heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze servicedesk, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lentiz neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk.

Indien u gebruik maakt van het contactformulier registreren wij uw naam telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te kunnen reageren op uw vragen. Na afhandeling van uw vraag worden deze gegevens door ons verwijderd. Bij contactformulieren maken wij ook gebruik van reCAPTCHA-API’s. Door toegang te zoeken tot de reCAPTCHA-API’s of deze te gebruiken, ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Google API’s, de gebruiksvoorwaarden van Google en de onderstaande aanvullende gebruiksvoorwaarden. Zorg ervoor dat je de van toepassing zijnde voorwaarden en al het van toepassing zijnde beleid hebt gelezen en begrepen voordat je toegang zoekt tot de API’s.

Indien je kennis wilt nemen van het privacyreglement klik hier. Mocht je rechten willen ontlenen aan dit reglement richt je dan tot de directie van je school.

Neem voor meer informatie over privacy en AVG contact op met de Coördinator AVG van Lentiz onderwijsgroep.