Disclaimer

SCOOL opleidingsschool besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op de website van SCOOL opleidingsschool. Ondanks de zorg en aandacht die eraan besteed wordt, kan SCOOL opleidingsschool niet instaan voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden gepubliceerd op haar website. Aan de gepubliceerde informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent of aanspraak worden gemaakt. SCOOL opleidingsschool aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband heeft met het gebruik van de site en/of de (on)bereikbaarheid van de site. Meningen geuit in artikelen op onze social media kanalen, zijn die van de auteur(s) en niet die van de webmaster, de communicatieafdeling of SCOOL opleidingsschool.

Op de website van SCOOL opleidingsschool wordt regelmatig verwezen naar andere websites. SCOOL opleidingsschool is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met (persoons-) gegevens.

De informatie op de website van SCOOL opleidingsschool wordt regelmatig aangevuld en/of veranderd. SCOOL opleidingsschool behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder nadere kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van SCOOL opleidingsschool. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Privacy

SCOOL opleidingsschool respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Zie voor meer informatie de privacyverklaring en cookieverklaring van deze website.