Startbijeenkomst SCOOL Lab

De start van SCOOL lab bij Revius Mavo vindt op 23 februari plaats van 13.30 uur tot 16.30 uur. De bijeenkomst is voor N3 docenten-in-opleiding en de studenten van de universitaire lerarenopleidingen. De nadruk ligt op het ontwerpend en ondernemend leren.

Terug naar de agenda