SCOOL Hackathon De winnaar is…

Vorige week vond de allereerste SCOOL Hackathon plaats in het Next Generation Lab van Lentiz | Revius MAVO. Het thema van de hackathon was ”Samen creëren wij een kansrijke leeromgeving voor leerlingen en studenten”.

Aan de hand van dit thema waren door de partners van SCOOL drie casussen opgesteld op het gebied van burgerschap, psychische weerbaarheid en zelfregulerend leren. Vijf teams van docenten in opleiding gingen aan de slag met één van deze drie casussen met behulp van de methode van design thinking. Doel van de hackathon was om de docenten in opleiding te laten ervaren dat aan leren op diverse, soms minder gebruikelijke, manieren vorm kan worden gegeven.

Op de eerste dag maakten de teams met elkaar kennis en werden de casussen verder uitgediept. Hierbij stond vooral de vraag centraal: voor wie bedenken wij een oplossing en wie is de ‘eindgebruiker’. Aan de hand van workshops en gesprekken met leerlingen konden de teams inspiratie opdoen.

Op de tweede dag stond het bedenken van een oplossing centraal en daarbij ook het testen van aannames en het uitproberen. Ook hier werden de teams ondersteund door workshops en door enkele leerlingen van de Revius MAVO.

De laatste dag stond in het teken van het optimaliseren van de gekozen oplossing en het presenteren van het eindresultaat aan de jury, die hierbij werd ondersteund door enkele leerlingen. In een afrondende pitch namen de teams ons mee in hun verhaal rondom de vraagstelling en de gekozen oplossing.

Natuurlijk zijn alle teams winnaars want in deze drie dagen is keihard gewerkt waarbij onderlinge samenwerking, onderzoeken, ontwerpen en ondernemen centraal stonden. De jury was vol lof over datgene wat in drie dagen was bereikt, maar wees uiteindelijk één team als winnaar aan: team Burgerwijs. Op de vraag hoe aan alle vmbo-leerlingen van Lentiz | LIFE College onafhankelijk van het gekozen profiel dezelfde basis aan burgerschap kan worden meegegeven, hebben zij gekozen voor de inzet van vakoverstijgende themaweken in de onderbouw van het vmbo. Per themaweek wordt een kerndoel van burgerschap vakoverstijgend aangeboden met als doel dat iedere leerling dezelfde burgerschapskwaliteiten krijgt.

Wil je meer weten over de hackathon en de oplossingen die de teams hebben bedacht, neem dan contact op met Marrit van Sprundel (mvsprundel@lentiz.nl)

Je kunt de aftermovie van de 1e dag terugkijken via: Aftermovie maandag 18 maart – SCOOL (scoolopleidingsschool.nl)

Bekijk de fotocollage van de SCOOL Hackathon.

Terug naar het nieuwsoverzicht