SCOOL Hackathon

Op 18, 19 en 20 maart vindt de allereerste SCOOL Hackathon plaats voor docenten in opleiding van SCOOL. Het thema is: “Samen creëren wij een kansrijke leeromgeving voor leerlingen en studenten”.

 

Eerste dag Hackathon - maandag 18 maart

Bekijk hier de aftermovie

Tijdens de SCOOL Hackathon laten we je ervaren dat er een rijkheid aan mogelijkheden is om het leren anders vorm te geven dan tot nu toe gebruikelijk is. Je gaat in teamverband aan de slag met een casus waarbij je gebruik maakt van de methodes design thinking en agile teamwork. Er zijn drie casussen geformuleerd op het gebied van zelfregulerend leren, burgerschap en psychische weerbaarheid.

Bekijk hieronder de casussen.

De drie casussen

 • Zelfregulerend leren

  Onderwijs is bedoeld om jonge mensen klaar te maken voor een toekomst die deels onzeker is en altijd in beweging zal zijn. Dus moeten we als docent jonge mensen prikkelen om nieuwsgierig te zijn, een onderzoekende houding aan te nemen en steeds weer opnieuw te willen leren.

  We willen graag jonge mensen leren zelf te leren (zelfregulerend leren). Leren zelf te leren vergroot de leerprestaties in het onderwijs en geeft jonge mensen het vermogen om in de toekomst hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt op peil te houden of zelfs te vergroten.

  Zelf leren wordt je aangeleerd. Het is van cruciaal belang dat docenten de zelfregulatievaardigheden van leerlingen en studenten bevorderen om effectief te kunnen leren.

  Docenten besteden in de klas echter nauwelijks aandacht aan zelfregulerend leren en weten niet hoe ze dit moeten bevorderen. Docenten geven aan dat er weinig kennis is over zelfregulerend leren, dat ze de verantwoordelijkheid voor het studeren snel bij leerlingen of studenten neerleggen en dat binnen lessen weinig aandacht besteed wordt aan zelfregulerend leren.

  Er zijn diverse succesvolle aanpakken ontwikkeld om zelfregulerend leren effectief te bevorderen in het primair en in het voortgezet onderwijs (Sins et al., 2023), maar vaak horen we [Hogeschool van Rotterdam] van docenten: “Geef ons eens concrete voorbeelden!”

  Vraagstuk:
  Hoe kunnen wij, als (toekomstig) docenten, in de dagelijkse praktijk van het onderwijs, leerlingen en studenten (voortdurend) actief ondersteunen in het zo zelfstandig mogelijk reguleren van hun eigen leerproces?

  Bronnen:
  https://www.onderwijskennis.nl/themas/zelfregulerend-leren
  https://didactiefonline.nl/blog/blonz/leer-te-leren-in-het-hbo
  https://didactiefonline.nl/blog/blonz/leer-te-leren-op-de-middelbare-school

 • Versterken van psychische weerbaarheid

  Leerlingen die in armoede leven, ervaren vaak barrières in hun leerproces. Ondanks inspanningen blijven deze leerlingen geconfronteerd worden met zowel zichtbare als onzichtbare barrières in hun onderwijsreis, beïnvloed door materiële tekorten, psychologische uitdagingen en vooroordelen binnen de schoolgemeenschap.

  Psychische weerbaarheid is een sleutelfactor voor het welzijn van leerlingen die in armoede leven, echter, het vinden van effectieve methoden die aansluiten bij hun specifieke behoeften en de complexiteit van hun situaties blijft een uitdaging voor scholen.

  Doel is om strategieën en programma’s te ontwikkelen die leerlingen niet alleen helpen om psychisch weerbaarder te worden, maar die ook bijdragen aan een cultuur van begrip, steun en empowerment binnen de school.

  Vraagstuk:
  Op welke innovatieve manieren kunnen scholen samenwerken met leerlingen, ouders en de lokale gemeenschap om programma’s en initiatieven te ontwikkelen die de psychische weerbaarheid van leerlingen versterkt, specifiek gericht op diegenen die met armoede te maken hebben?”

  Bron: 
  Milio van de Kamp : Redefining poverty – Towards a better understanding of inequality – TEDxAmsterdam

 • Burgerschap

  Casus burgerschap:

  De mate waarin een vmbo-leerling bij Lentiz | LIFE College vaardigheden op het gebied van burgerschap leert, is deels afhankelijk van het profiel dat de leerling heeft gekozen. De wens is om ervoor te zorgen dat, ongeacht het gekozen profiel van de leerling, de basis in burgerschap wordt versterkt door burgerschap op een vakoverstijgende manier bij meerdere vakken aan te bieden. Doel is om iedere leerling dezelfde basis te geven op het gebied van burgerschap. Nu zijn er geen extra uren voor burgerschap beschikbaar dus is het belangrijk om burgerschap te integreren in alle vakken en de vakdocenten hier bewust van te maken.

  Er is behoefte aan een doorlopende leerlijn en vakoverstijgende integratie van burgerschapsthema’s in diverse vakken. Het doel daarvan is om leerlingen kritisch te laten denken en hen beter voor te bereiden op hun rol in de samenleving.

  Vraagstuk:
  Hoe kunnen we op school de vaardigheden op het gebied van burgerschap versterken door een doorlopende leerlijn, zodat iedereen dezelfde basis heeft en niet afhankelijk is van het vakkenpakket wat wordt gekozen?

  Handige documenten:
  Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid
  Kerndoelen burgerschap