SCOOL Lab – 7 december 2022

De voltijd docenten in opleiding van de Hogeschool Rotterdam die in het derde leerjaar zitten (N3) werken aan een opdracht/ project SCOOL Lab genaamd. Het doel van SCOOL Lab is dat de docent in opleiding gaat werken aan de twee OO’s van SCOOL die staan voor Ontwerpen en Ondernemend leren.

De docenten in opleiding werken tijdens dit project aan: 

  • Ontwerpend en ondernemend leren door middel van een (zelf gekozen) opdracht/ project. 
  • Onderzoekend leren in teamverband of individueel en het op zoek gaan naar creatieve oplossingen. 

Op 5 oktober hebben de docenten in opleiding uitleg gehad over de opdracht en zijn er teams gemaakt en heeft elk team nagedacht over een opdracht/ project. Iedere woensdagmiddag hebben deze docenten de gelegenheid om te werken aan hun project. Op woensdag 7 december is de tussenevaluatie geweest. De teams hebben elkaar feedback gegeven op basis van de critical friend methode. Met deze methode komen de docenten in opleiding erachter wat de beweegredenen zijn geweest voor het gekozen project. Hoe is de verkenningsfase gegaan, wat is er waargenomen, wat is onderzocht en welke kwaliteiten zijn ingezet. Met deze methode helpen de teams elkaar verder bij het door ontwikkelen van hun project. Hierdoor hebben zij voldoende input om de laatste fase in te gaan en hun SCOOL Lab project te gaan uitvoeren. Op woensdag 5 april 2023 presenteert elk team hun eindproduct.

Terug naar het nieuwsoverzicht