Leerlingen Lentiz Novilab

Transferbijeenkomst N1 krachtige leeromgeving

Een mooi voorbeeld van een krachtige leeromgeving bij Lentiz is Novilab. Hier krijgen de leerlingen op een vernieuwende manier les in een inspirerende omgeving. Goed om hier onze docenten-in-opleiding kennis van te laten nemen.

Op 11 april werden de niveau-1 docenten-in-opleiding verwelkomd bij Lentiz | Novilab. Hen werd uitgelegd wat een krachtige leeromgeving inhoudt en wat de achterliggende gedachte is. Vervolgens konden de docenten-in-opleiding verder kennismaken met het concept van Novilab. De docenten-in-opleiding woonden een les bij en gingen in gesprek met de leerlingen. Daarna werden ze uitgenodigd om in groepsverband aan de slag te gaan met de thema’s van Novilab. Een 1e stap in het ontwerpend en ondernemend leren werd hier gezet.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 13 juni a.s. zullen de docenten-in-opleiding hun visie presenteren. Uiteraard bedanken we de docenten van Novilab van harte voor hun enthousiasme en betrokkenheid om onze jonge docenten-in-opleiding met het onderwijsconcept te laten kennismaken.

Terug naar het nieuwsoverzicht